Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar

Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar

Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar, İnsanlar toplum içerisinde yaşadıkları için bazı sıkıntıların yaşanmaması için birtakım kurallara ihtiyaçlar vardır . Bu kurallar şunlardır  :

Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar
Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar

1. Görgü Kuralları :

Toplum içerisinde yaşamını sürdüren insanların başka insanları rahatsız etmemeleri,  saygıyı ve sevgiyi birbirleri arasında korumaları için uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Toplum hayatını düzenleyen bu kurallara riayet edilmemesi kişiyi toplum içerisinde küçük düşürülme ayıplanma gibi bazı yaptırımlarla karşı karşıya bırakır . Aşağıdaki örnekler toplum içerisinde uyulması gereken kurallardan bazılarıdır.

Örnek : Yaşlı insanlara otobüs vb. yerlerde öncelik tanımak , yerlere çöplerimizi atmamak , etrafa tükürmemek gibi.

2. Örf ve Adetler : Bazı adetler toplum içerisinde uzun bir zaman diliminde benimsenir ve kurallaşır . Bu tür kurallar gelecek nesillere kültür aktarılması biçiminde öğretilmiş ve devredilmiştir .  Bu gibi kurallara uyulmadığı taktirde yeni nesiller ve eski nesiller arasında kültür çatışması olabileceği gibi bu kurallara uymayan bireyler de toplum tarafından dışlanabilir.

Örnek : Dede , babaanne ya da diğer yaşlıların ellerini öpmek gibi.

3. Ahlak Kuralları : Ahlak kuralları da yazılı olmamakla birlikte toplumsal düzenin ve huzurun varlığını sürdürebilmesi için son derece gereklidir.    Başkalarını rahatsız eden davranışlardan uzak durmak , bize yapıldığında hoş karşılamayacağımız davranışları başkalarına yapmamak ahlak kuralları içerisindedir .

Örnek : Yalan ve küfürden uzak durmak , başkalarını kandırmamak ahlak kurallarından bazılarıdır .

4. Din Kuralları :Her toplumun inandığı dinin ona emrettiği ve yasakladığı davranışlar vardır . Bu davranışlara uygun hareket etmemek hem dinen günahtır hem de bu gibi insanlar toplum içerisinde de sevilmezler . Bizim ülkemizdeki dini kurallar çok büyük oranda İslam diniyle alakalıdır . Bu kurallar ayet ve hadislere dayanmaktadır .

Örnek :Faiz almanın ve vermenin günah olması , içki içmenin ve kumar oynamanın hoş karşılanmaması gibi .

5. Hukuk Kuralları : Hukuk kuralları anayasa ve kanunlar çerçevesinde hazırlanan kurallardır . Bu kurallara uyulmaması devlet tarafından belirlenen cezalara çarptırılmakla sonuçlanır . Hukuk kuralları yazılı kaynaklardır .

Örnek : Hırsızlık yapanların hapse atılması ve haksız yere adam öldürenlerin hapse atılması bu kurallara örnektir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.