Sosyal Bilgiler Eğitimi Alan Bireyin Hangi Davranışları Göstermesi Gerekir?

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alan Bireyin Hangi Davranışları Göstermesi Gerekir?

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alan Kişilerin Göstermesi Gereken Davranışları

Davranış

Davranış

Özgür bir birey olduğunu gösterir.

* Fiziksel, duygusal  özelliklerinin farkında olur.

* İlgi, istek ve yeteneklerinin bilincinde olur ve ona göre hareket eder.

* Vatanını ve milletini sever,haklarını ve sorumluluklarını bilir ve o yönde hareket eder.

* Ulusal bilince sahip bir vatandaş gibi hareket eder.

* Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını benimser  ve bu değerleri  yaşatmaya gayret  eder.

* Bilgiyi uygun bir şekilde kullanmayı bilir.

* Eleştirmeyi ve sorgulamayı öğrenir.

* Dogmatik bilgilere takılıp kalmaz.

* Yaşadığı yeri ve dünyayı tanımaya çalışır.

* Türk Kültürünü araştırır bilgi sahibi olur ve milli bilince sahip olur.

* Empati duygusunu kazanır.

* Ekonominin temel kavramlarını bilir ve yeri geldiğinde hayatında kullanır.

* Hukuk kurallarının bütün insanları kapsadığının farkında olur.

*Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eder ve kendide ülkesinin ileriye gitmesi için çalışır.

* Her mesleğin değerli olduğunu bilir ve meslekleri tanır.

*Sosyal sorumluluk duygusu gelişir ve katılıma önem verir.

* Cumhuriyet kavramlarının anlamını iyi bilir.

* Cumhuriyet’in önemini bilir.

* Farklı zamanlardaki toplumlar arası  sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel  etkileşimi analiz eder.

* Tarihinde yaşanmış olayları analiz eder.

* Ülkesinin geçmişte yaşadığı siyasi olayları bilir ve analiz eder

*Yorum gücü ve kabiliyeti artar

* Çevresine duyarlı bir vatandaş olur.

* Çevresindeki doğal kaynakların ve yapay kaynakların dikkatli bir şekilde kullanılacağının bilincinde olur

* Laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşar ve yaşatmaya istekli olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.