Şizofreni Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şizofreni Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şizofreni
Şizofreni

Şizofreni coşku, kişilik, düşünce, irade ve ayrıca davranış bozuklukları ile ortaya çıkan bir tür ruhsal hastalıktır. Şizofreni hastası dış dünyanın gerçek olan şeylerinden kopar, adeta kendi beyninde oluşturduğu bir dünyada yaşamaktadır. Hastanın kişiliği dağılmış ve yıkılmıştır. Hastalık genellikle ergenlik zamanında ortaya çıkmaktadır. Erkek ve ayrıca Kadınlar da hemen hemen benzer oranda görülür.
Hastalığın sebeplerine, pek fazla faktör gösterilmesine ilişkin, henüz sebebi kesin olarak belirlenememiştir. Kesinlik kazanan tek bir bulgunun annesi veyahutta babası bu hastalığa yakalanmış, bir çocuğun ilerleyen zamanlar da şizofreniye yakalanma olasılığı yüksektir. Bu ise hastalıkta kalıtımın en önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Şizofrenin belirtisi değişik gruplara ayrılıp değerlendirilmiştir.

Düşünce Bozuklukluğu :

Hastaların düşünceleri arasındaki birliktelikler kopuktur. Bunun neticesi olarak konuşması ise karma karışıktır. Hasta konuşmalarında belli başlı bir konuyu işleyemez haldedir. Konudan konuya geçmektedir. Hasta saçma bir mantık yürütmektedir. Sorulan sorulara alakası olmayan yanıtlar verir. Bu tür şeylere yandan konuşma denmektedir. Hasta konuşmasında uydurduğu yeni ve ayrıca anlamsız sözcükler kullanmaktadır. Bu tür şeylere neologizm ismi verilmektedir. Bir çok hastalar birden bire susar ve ayrıca yanıt vermezler. Sebep olarak kendi duygularının baskı altında olduğunu iddia etmektedir. Bu tür hastalar da metafizik, mistik ayrıca felsefi konular üzerinde yoğunlaştığı görülür.

İrade Bozukluğu :

Şizofreni hastasının iradeleri yıkılmıştır ve karar verme yeteneklerini kaybetmiştir. Herhangi bir mevzu hakkında karar veremezler. Veyahutta karar vermeksizin karar amacı taşıyormuş gibi günlerce yatmaktadırlar. İç dünyalarına kapanıp günlerce, haftalarca düşünürler. Bu duruma otiz ismi verilmektedir. Bu hastalıkta öteki bir unsur da olumsuzluklardır. Hasta yemek yemez, çevresindeki kişilerin dediklerini yapmaz. Sorularına cevap vermez, bu duruma mutiz ismi verilir. Bazı hastalar ise sorulan soruyu tekrarlar, buna da ekolali denmektedir. Bazı hastalar da ise kendisine yapılmış olan hareketi tekrarlar, bu hastalığa da ekopraksi denmektedir. Mimikleri tekrarlama denmektedir. Kendisine verilmiş olan durumu bir heykel gibi korumakta olan hastalara filexibitas karea ismi verilmektedir. Bu tür hastalıkta kişinin heyecan bozukluğu değişik olarak meydana çıkmaktadır. İndiferans morbit ismi verilen durum da hastanın heyecanı kör olmuştur. Üzüntü ayrıca sevinç duymazlar, bunun yanı sıra tepki göstermezler. Bazı hastalar da ise korku, öfke, örotizm, denetimsizlik ve neşe gibi ilkel olan heyecanlar egemendir.

Ambilavans :

Bu tür şizofren hastaları bir birlerinden daha tersi düşüncelere sahiptirler. Hem yaşamayı düşünür, ister hem de ölmeyi düşünür ve ayrıca ister.
Şizofren türleri vardır. Bu türler hastalığın hangi düzeyde olduğunu gösterir. Kolay şizofreni 18 ile 25 yaşlarında meydana çıkmaktadır. Bu şizofren hastaların da heyecan bozuklukları öndedir. Entelektüel çöküntü görülebilmektedir. Hiperfrenik şizofrende,15 ile 25 yaşları arasında insanlarda görülür. Bunda düşünce bozuklukları ve ayrıca ambilavans ön plandadır. Katononi şizofrenin de ise,18 ile 25 yaşları arasında görülür. Hasta hareketsiz ve ayrıca donuktur. Tükürüğünü yutmaz ve ayrıca idrar, dışkı gereksinimlerini duymaz. Paranoniel şizofren,25 ile 30 yaşları arasında görülür. Hezeyanlar ve ayrıca halüsinasyonlar öndedir. Hastalar düşmanları dahi olduklarına, izlendiklerine ayrıca kendisinin bir Tanrı veyahutta Peygamber olduklarını inanır, ve ayrıca etrafa böyle söyler.

Şizofreni Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şizofreni tedavisi, bu hastalıklar da hastanede doktor vasıtası ile devamlı gözlem altında tutulması gerekir. Hastalığın belirtisi görülür görünmez hemen tedaviye başlanması gerekir. Dolayısı ile tedaviden pozitif netice alınabilinir. Aksi durum da yani ilerlemiş halde hastanın tedaviye pozitif netice alması imkansız haldedir. Şizofren hastalığın da rehabilitasyondan yararlanıldığı gibi, son dönemler de ilaç tedavisi ile de pozitif neticeler alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.