Simya Nedir? | Ünlü Simyacılar | Simya Hakkında Bilgiler

Simya Nedir? | Ünlü Simyacılar | Simya Hakkında Bilgiler

Etiketler : Simya nedir, Ünlü Simyacılar Kimlerdir,  Kimya ve Simya Arasındaki Farklar Nelerdir?

SİMYA

Simya ve Kimya
Simya ve Kimya

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınama – yanılma yolu ile keşfettiği kazanımlar, sonraları uzun yaşamak zengin olmak üstelik ölümsüz olmak yolundaki çalışmalarda öncülük etmiştir. Bu noktada öteki madenleri en kıymetli maden olan altına çevirme çalışmaları en önemli yeri almaktadır.

Simya Nedir?

Eski Çağ insanlarının deneme – yanılma yöntemi ile hastalıkları iyileştirme, sonsuz yaşama ulaşmak maksadıyla ölümsüzlük iksiri arama ve değersiz olan metalleri altına dönüştürme, uğraşlarına simya (alşimi) bu uğraşı veren kişilere de simyacı (alşimist) denmektedir.

Simyacılar bilhassa Felsefe Taşı ismi verilen gizemli taşı keşfetme ve böylelikle hem metalleri altına çevirecek hem de ölümsüzlük iksirinin bulunmasının kolaylaşacağı gibi konular ile uzun yıllar boyunca uğraşmışlardır.

Simyacıların Hedefleri :

 • Metalleri altın ve gümüşe dönüştürmek
 • Sonsuz zenginliğe ulaşmak,
 • Ölümsüzlük iksirini keşfetmek,

Günümüzde kullanılan bazı deney ve araç gereçlerinin ilk hallerini simyacılar keşfetmiş ve kullanmışlardır. Mesela; İmbik Zozinos tarafından kullanılmış bir alettir. Günümüzde imbik yerine fazla gelişmiş olan destilasyon üniteleri kullanılmaktadır.

Bugün yüzlerce kullanım alanı keşfedilmiş olan soda, cıva, kostik, kükürt, nitrik asit, sönmüş kireç gibi birden çok madde ilk defa yüzyıllarca önce simyacılar tarafından da kullanılmıştır. Başka bir deyimle simyanın günümüz deneysel kimya biliminin ilk temellerini oluşturduğunu söylenebilir.

Kimyanın Mısır’ın İskenderiye kentinde biçimlenmeye başladığı kabul edilir. Eski Mısır’ın metalurji, boya ve cam yapımı gibi üretim zanaatları ile eski Yunan felsefesi İskenderiye’de bir araya gelerek kaynaşmış ve M.Ö. 400’lerde uygulamalı kimya bilgisi gelişmeye başlamıştır.

Yapılmış olan araştırmalar sonucunda simyacıların yaptıkları çalışmalarda günümüzdeki kimya, tıp, metalurji, felsefe, din vb. bir çok konu ile ilgili motifler olduğu anlaşılmıştır.

Türk İslam Dünyasının Ünlü Simyacıları

Simyacıların ya da bilginlerin arasında Türk ve İslam dünyasından da fazla önemli isimler yer almaktadır. Orta Devirde günümüz bilim dünyasında da kabul edilen en önemli simyacı Cabir bin Hayyan’dır. Cabir bin Hayyan ilk defa çağdaş anlamdakilere benzeyen deney araçları keşfetmiş ve bir çok deney yapmıştır. Bu yüzden kendisine Kimyanın Babası ismi verilmiştir. Daha sonra yaşamış Ebubekir – Al-Razi bu çalışmalara devam etmiştir.

Arap simyacılardan İbn-i Sina minerallerden söz etmiş, mineralleri; ateşte eriyenler, taşlar, tuzlar ve kükürtler olarak dört grupta değerlendirmiştir. Bunun yanı sıra tıp ile ilgilenmiştir.

Simya ile Kimya Arasındaki Temel Farklar

Simya

 • Simyacılar çalışmalarını deneme – yanılma metodu ile yapmışlardır.
 • Simya ile uğraşanlar simyacılar maddeleri incelerken her maddenin öteki maddeler ile etkileşimini ayrı ele almışlardır.
 • Simyacıların bir çoğu ölümsüzlüğe ya da sonsuz zenginliğe ulaşmak için hayali çalışmalar yapmış ve deneme yanılma yolu ile elde ettikleri bir çok karışımı insanlığa kazandırmışlardır.

Kimya

 • Kimya bilimi ile uğraşanlar ise maddelerin yapısı ve özelliği arasında ilişki kurup bu ilişkiler çerçevesinde araştırma yapmışlardır.
 • Kimya ile uğraşan insanlar belli başlı metotlar kullanarak sistematik, bilimsel olan ve bilgi birikimi sağlamakta olan çalışmalar yapmışlardır.
 • Kimya bilimi insanlarıysa günümüzde değişik, ekonomik maddeler sentezleme bunun yanı sıra bunların yaşamımızın farklı alanlarında kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

Simyacılar yüzyıllar boyunca günümüzdeki laboratuvarlarda halen kullanılan bir çok kimyasal metodu kullanmıştır. Bunlar;

 • Kavurma,
 • Damıtma,
 • Katılaştırma,
 • Süblimleşme,
 • Sabitleştirme,
 • Çözme,
 • Yumuşatma,
 • Süzerek ve dinlendirerek ayırma,
 • Akışkanlaştırma,
 • Mayalandırma

Bunun yanı sıra bir çok araç – gereç geliştirilmiş ve bugün laboratuvarda kullandığımız araçların bazılarının ilk hallerini de basit düzeyde kullandıkları anlaşılmıştır.

 • Saklama kapları vb.
 • Fırın (ısıtma kabı)
 • Potalar (eritme kapları)
 • İmbikler (damıtma düzeneği)

Simyanın Kimya Bilimine Katkıları

1) Bugün laboratuvarda kullandığımız deney araç gereçlerinin ilk basit örneklerinin keşfedilip kullanılması,

2) Günümüzde kimya deneylerinde kullanılmış olan bir takım yöntemlerin ayrıca en temel işlemlerin (kristallendirme, damıtma ve bunun gibi.) kullanılması.

3) Yeni kimyasal maddelerin (bilhassa bazı karışımların) ilk defa elde edilmesi,

Ünlü Simyacılar

 • Arnaldus de Villa Nova
 • Johann Rudolf Glauber
 • Nicolas Flamel
 • Thomas Norton
 • Robert Boyle
 • Roger Bacon
 • Isaac Newton
 • Theophrastus Bombastus von Hohenheim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.