Prokaryot ve Ökaryot Hücre Nedir?

Prokaryot ve Ökaryot Hücre Nedir?

Ökaryot Hücre Nedir?

Zar ile çevrili zarlı organelleri  ve bir çekirdeği olan hücrelere Ökaryot hücre denmektedir

Özellikleri Nelerdir?

 • Zar ile çevrili organellere sahiptirler.
 • Aynı zamanda Zarsız organellere de sahiptirler.
 • Ökaryot olan bir hücre, sitoplazma, hücre zarı ve çekirdek olmakla beraber 3 kısımda incelenmektedir
 • öglena, amip, paramesyum gibi tek hücreliler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar aleminde incelenmiş olan canlılar ökaryot hücresel yapıya sahiptir.
 • Ökaryatik olan hücrelerde DNA çok sayıda protein ile bir araya gelip kromozom denen yoğun ve karmaşık yapıları oluşturmaktadır.

Prokaryot Hücre Nedir?

Zar ile çevrili zarlı organelleri  ve bir çekirdeği olan hücrelere Prokaryot hücre denmektedir

Özellikleri Nelerdir?

 • Zar ile çevrili organel yoktur.
 • Yalnızca ribozom organeline sahiptir.
 • Hücre çeperleri vardır.
 • Genetik materyal (DNA) sitoplazmaya dağınık durumda bulunur.
 • Hücreler dış ortamlardan hücre zarı yolu ile ayrılmaktadır.
 • Genetik bilgiler hücrenin nükleoid denen kısmında toplanmaktadır.
 • Arkeler ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılardır.
 • Prokaryotik hücrelerde DNA genelde bir ve ya daha da fazla halkasal molekül biçimindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.