Ki Ekinin Yazımı – Yazılışı – Kullanımı

Ki Ekinin Yazımı – Yazılışı – Kullanımı

Türkçe’de üç ayrı görevde “ki” eki kullanılır.
 

1. İlgi Zamiri Olan “-ki eki ”: Ektir, kelimeye bitişik olarak yazılmaktadır. İsim tamlamalarında tamlanan adın görevini tutmaktadır.

  •  Ali’nin deneyi daha güzel olmuş.
  • Ali’ninki daha güzel olmuş.
  • Adana’nın havası çok sıcak; Diyarbakır’ınki o kadar sıcak değil.

2. Sıfat Yapan “ki eki ”: Ektir, kelimeye bitişik olarak yazılmaktadır. Bir ismin zamanını ve yerini işaret eden gösteren sıfattır.

  • Çocuk elindeki kalemini kaybetmiş.
  • Kalbimdeki kıymetin hiç bitmez.
  • Dünkü ev ödevi oldukça zordu.

 

3. Bağlaç olan “ki eki ”: Sözcüktür ayrı yazılmaktadır. Birleşik yapılı cümle oluşturmaktadır.

  • Biliyorum ki bu hayat böyle yürümeyecek.
  •  Ağla ki rahatlayabilesin.

 

Önemli Not : “ki” bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaştığı için bitişik olarak yazılmaktadır.

  • Halbuki, belki, oysaki, meğerki, çünkü, mademki, sanki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.