Karışım Nedir? Karışımın Özelliği ve Çeşitleri Nelerdir?

Karışım Nedir? Karışımın Özelliği ve Çeşitleri Nelerdir?

Karışım Nedir?

İki ya da daha çok saf maddenin fiziksel yollarla bir araya gelmesi neticesi oluşan ve belli başlı oranda bileşime sahip olmayan maddelerdir.

Karışımların Özelliği

 • Farklı çeşit atom ayrıca farklı çeşit moleküllerden oluşmaktadırlar.
 • Homojen ya da heterojen olabilirler.
 • Sembol, formül gibi belli başlı bir gösterim şekli yoktur.
 • Bileşenleri arasında belli başlı bir oran yoktur.
 • Fiziksel yollarla ayrışırlar.
 • Bileşenleri kendi niteliklerini korumaktadırlar.
 • Saf (arı) değillerdir.
 • Sabit basınçta hal değişimleri sırasında sıcaklıkları değişir.
 • Kaynama noktaları, erime noktaları, öz kütle değeri karışan maddelerin ölçüsüne göre değişir.

Karışım Türleri (Sınıflandırılması)

1) Heterojen Karışımlar

Karışım
Karışım

Heterojen karışımlarda karışımı oluşturan maddeler birbiri içerisinde çözünmezler dolayısı ile heterojen karışımlar her yerinde aynı özelliği göstermezler.

Örneğin ; sis, duman, süt, bulut, ayran gibi karışımlar birer heterojen karışımlardır.

Özelliği

 • Heterojen karışımlar birden çok faz bulundurmaktadırlar.

2) Homojen Karışımlar (Çözeltiler)

İki ve ya daha da çok maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılması neticesi oluşan karışımlardır.

Örneğin ; gazoz,tuzlu su, hava, şekerli su, vb.

Özelliği

 • Homojen ve ya heterojen yapılı, çoğunlukla metalin eritilerek karıştırılması ile oluşan karışımlara alaşım ismi verilir.
 • Tek fazlıdırlar.

Lehim –> Pb – Sn,        Çelik –> Fe – Ni – Cr     gibi.

Pirinç –> Cu – Zn,         Bronz (Tunç) –> Cu – Sn,

 • Gazların oluşturdukları karışımlar daima çözeltidir.

UYARI:

Maddenin homojen olan bölümlerinden her birine faz denmektedir. Homojen maddelerde bir adet heterojen maddelerde ise bir den çok sayıda faz bulumaktadır. Maddenin yapısındaki faz kavramı ile fiziksel hali birbirinden değişik kavramlardır. Mesela gaz hali ile gaz fazı aynı anlama gelmemektedir.

 • Heterojen karışımlar  emülsiyon, süspansiyon, aerosol ve koloit olarak sınıflandırılabilir.
 • Soygazların karışımında alaşımlarda çözünme atomik düzeyde gerçekleşir.

Süspansiyon

Bir katının bir sıvı içinde gözle görülebilir boyutta dağılması ile oluşan heterojen karışımlardır.

Çamurlu su, tebeşir tozu – su karışımı, ayran, Türk kahvesi bu çeşit karışımlara örnektir.

Emülsiyon

Bir sıvının bir başka sıvı içinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

 Mazot – su, zeytinyağı – su, mayonez karışımları emülsiyona örnektirler.

Koloit

Koloit karışımlar çıplak gözle homojen gibi görünse dahi mikroskop ile bakıldığı zaman heterojendirler.

Bir maddenin bir sıvı da fazla küçük tanecikler biçiminde asılı kalması ile oluşan heterojen karışımlardır.

 Boya, jöle, köpük gibi bileşenler koloit karışımlara örnektir.

Bu çeşit karışımlarda tanecikler karışımın içerisinden ışık geçirildiği zaman ışığın saçılıma uğraması ile farkedilmektedir.

Aerosol

Bir gazın içerisinde bir karının ve ya bir sıvının fazla küçük tanecikler şeklinde dağılması ile oluşan heterojen karışımlardır.

Böcek ilaçları, Spreyli deodorantlar, is, sis, duman bu tür karışımlara örnektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.