Kanuni Sultan Süleyman Dönemi – (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

1 . SÜLEYMAN (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN) (1520-1566)

 

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

– Devlet yönetimi alanında pek çok kanun çıkardığı için KANUNİ denilmektedir.

– Manisa’da,Bolu’da,Kefe’de (Kırımda),Şarki Karahisar’da sancak beyliği yapmıştır.

– Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır.

– Karakızoğlu  Hayrettin Hızı Efendi’den ders almıştır.

– 46 yıl tahtta kalmıştır.Bundan dolayı en uzun süre tahtta kalan padişah 1.Süleyman’dır.(Kanuni Sultan Süleyman).

– Amerikan Temsilciler Meclisinde, kanunlar çıkardığı içim resmi bulunmaktadır.

– Yavuz Sultan Selim’in tek oğlu olduğu için taht kavgası yaşamadan Osmanlı hükümdarı olmuştur.

– Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında hazine ağzına kadar doluydu ve Osmanlı Devleti güçlü bir orduya sahipti.

– Bu dönemde Kanuni Mısır’da ve Anadolu’da çıkan isyanlarla uğraşmıştır.

     Bu iç isyanlar şunlardır:

  1. a) Canberdi Gazali İsyanı: Memlük Devletini yeniden kurmak için ayaklanmıştır.
  2. b) Ahmet Paşa İsyanı: Sadrazam olmayı beklerken Mısır valiliğine atandığı için Memlükleri yanına alarak isyan etmiştir.
  3. c) Baba Zünnun İsyanı: Vergilerin ağır olduğunu ileri sürerek Yozgat’ta ayaklanmıştır.

d)Kalenderoğlı İsyanı: Şiilik propagandası yaparak ve tımarların haksız yere elinden alındığını ileri sürerek Karaman ve çevresinde ayaklanmıştır.

Not: Canberdi Gazali İsyanı ve Ahmet Paşa isyanı Mısır’da ortaya çıkmıştır.

Not: Baba Zünnun ve Kalenderoğlu İsyanı ise Anadolu’da ortaya çıkan isyanlardır.

– Merkezi otorite gücü olduğu için isyanlar bastırılmıştır. Batı’da ise Belgrat fethedilmiştir. Belgrat Orta Avrupa seferlerinde üs olarak kullanılmıştır.

– 1526 yılında Macarlar ile Mohaç Meydan Savaşı  yapılmıştır. Osmanlı tarihinde en kısa süren meydan savaşı Mohaç Meydan Savaşı’dır. Mohaç Meydan Savaşını Osmanlı kazanmıştır.

– Viyana kuşatılmış fakat hazırlığın fazla yapılmaması ve kış mevsiminin yaklaşmasından dolayı alınamamıştır.(1529)

– 1532’de Almanya’ya sefer düzenlenmiştir. Almanya içlerine kadar girilmiştir.

– 1533’de Avusturya ile İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması yapılmıştır. Osmanlı ile Avusturya arasındaki imzalanan ilk antlaşma İstanbul Antlaşmasıdır.

– 1541’de Macaristan’a sefer yapılmıştır.

– 1566’da Zigetvar seferi yapılmıştır. Kanuni’nin son seferi Zigetvar Seferidir.

– Fransa’ya ticari ve hukuki içerikli kapitülasyon verilmiştir.Amacı şunlardır:

  1. Fransa’yı yanına çekerek Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak
  2. Akdeniz Ticaretini canlandırarak Coğrafi keşiflerin zararlarını engellemek
  3. Fransa’nın limanlarından faydalanmak
  4. Osmanlı’nın ticaret mallarını Fransa sayesinde Avrupa’ya aktarmaktır.

– 1534’te, 1548’de, 1553’de İran’a seferler düzenlenmiştir.

– 1555 Tarihinde Osmanlı ile İran arasında ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması imzalanmıştır.

– 1522’de Rodos Adası alınmıştır.

– 1533’de Cezayir Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

– Osmanlı’nın ilk kaptan-ı deryası Barbaros Hayrettin Paşa’dır.

Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devletinin donanmasını dünyanın en güçlü donanması haline getirmiştir.

– 1528’de Preveze Deniz Savaşı yapılarak Haçlı donanması ağır bir yenilgiye uğratılmıştır.

– Preveze deniz zaferi ile Akdeniz’in egemenliği Osmanlı’ya geçmiştir. Venedik’liler Osmanlı’nın Akdeniz’deki egemenliğini tanımışlardır.

– 1551’de Trablusgarp fethedilmiştir.

– Turgut Reis  1533’de Korsika Adasını fethetmiştir.

– 1560’da Cerbe adası ele geçirilerek yönetimi Turgut Reis’e verilmiştir.

– 1565’de Malta Adası kuşatılmış fakat Turgut Reis şehit olduğu için kuşatma kaldırılmıştır.

– 1538-1553’de Hint Deniz Seferleri yapılmıştır.

1.Hint Deniz Seferi:Hadım Süleyman Paşa bu seferi düzenlemiştir. Diyu Kalesini kuşatmış lakin alamamıştır.

2.Hint Deniz Seferi: Piri Reis düzenlemiştir. Hürmüz Kalesini kuşatmış fakat alamamıştır. Bundan dolayı Mısır’da idam edilmiştir.

3.Hint Deniz Seferi: Murat Reis düzenlemiştir. Portekizliler ile savaştı büyük kayıplar verdi.

4.Hint  Deniz Seferi: Seydi Ali Reis düzenlemiştir. Başarısız olmuştur.

 Hint deniz seferinin  başarısız olma sebepleri:

– Seferlere gereken önemin verilmemesi

– Hindistan’daki Açe  Devletinin Osmanlı’ya gereken yardımı yapmaması

– Seferlerde askeri ve siyasi amaç güdülmemesi

– Okyanus şartlarına Osmanlı gemilerinin dayanıklı olmaması

– Osmanlı Devlet adamlarının  bu seferlerin ekonomik önemini anlayamamaları

 Hint deniz seferinin sonuçları:

– Kızıl deniz ve Basra Körfezinde denetimi Osmanlı sağladı.

– Portekiz’in Hindistan’daki faaliyetleri engellenemedi.

– Eritre,Yemen ve Sudan sahilleri ile Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlı ‘ya geçti.

Arap Yarımadasının kıyı kesimleri ise Osmanlı Devletinin egemenliği altına girmiştir.

    NOT: Kanuni döneminde SÜLEYMANİYE CAMİİ ve SÜLEYMANİYE MEDRESESİ yaptırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.