JEOLOJİK DEVİRLER HAKKINDA BİLGİLER – COĞRAFYA

JEOLOJİK DEVİRLER HAKKINDA BİLGİLER – COĞRAFYA

Jeolojik Zaman

Resim

Özet : 1. jeolojik zaman ve özellikleri,2. jeolojik zaman ve özellikleri, 3. jeolojik zaman ve özellikleri, 4. jeolojik zamanlar ve özellikleri

1. Paleozoik ( 1. jeolojik zaman )

 Masif arazileri bu dönmede oluşmuştur.

– Masif arazileri tortullanma sonucu oluşmuşlardır.

– Masif arazileri tektonizma açısından durgun bölgelerdir. Bu alanlarda sıcak su kaynakları, volkanizma ve deprem görülmez

– Masif arazilerinin oluşmasının nedeni ise; ülkemizin ( Türkiye ) yer aldığı alanda tetis adı verilen okyanus tabanında tortullanan malzemenin orojenik hareketlerle yükselmesi sonucu oluşmasıdır.

– Kırşehir çevresi, Yıldız Dağları ve Zonguldak birer masif arazidir.

– Türkiye ‘de taş kömürü yataklarının olması ülkemizin bu devri yaşadığını gösterir.

2. Mezozoik ( 2. Jeolojik Zaman )

 Türkiye’nin bulunduğu alanda peneplen ( yontuk düz ) yaşanmıştır.

– Uzun yıllar büyük tortullanmalar yaşanmıştır. Aşınma faaliyetleri fazladır.

– 1. jeolojik devirde meydana gelen yüksek alanların yüzeyleri arasında kalan yerler erozyona uğramış ve bunun sonucunda çukur alanlar dolmuştur.

 3 . Neozoik ( 3. jeolojik zaman )

– Orojenez dönemidir. ( dağ oluşumu ).

– Engebenin arttığı dönem Alp Himalaya sistemi oluşmuştur.

– Güneyden Arap ve Afrika levhaları Anadolu levhasını sıkıştırmıştır. Bunun sonucunda aşağıda belirttiğimiz gelişmeler olmuştur.

– Alp Himalaya kıvrım sistemi ve buna bağlı olarak Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları oluşmuştur.

– Günümüzdeki volkanik dağlar oluşmuştur.

– Doğu Anadolu Bölgesi en fazla sıkıştırma hareketine maruz kaldığı için  bu gelişme Doğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek bölge olmasına neden olmuştur.

– Fay hatları yine bu dönemde oluşmuştur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı bu dönemde oluşmuştur.

Ege Bölgesi’nde horst ve graben oluşmuştur; bunun nedeni ise doğuda yaşanan sıkışmanım batıda açılmaya neden olmasıdır.

– Tuz, bor, linyit , petrol, doğalgaz yatakları oluşmuştur .

– Petrol oluşmuştur.

4. Kuvaterner ( 4. Jeolojik zaman )

– Alçalma ve yükselme dönemidir.

– Anadolu toptan yükselmiştir ve ortalama yükseltisi artmıştır.

– Kıbrıs Adası, Marmara, Ege ve Boğazlar oluşmuştur.

–  Kıta oluşumu sonucunda ( epirojenez ) toptan yükselme yaşanmıştır.

– Ülkemizde platolar oluşmuştur.

– Egeid karasının çökmesi sonucunda Çanakkale ve İstanbul Boğazı deniz suları ile dolmuştur

– Dört büyük buzul dönemi yaşanmıştır.

–  Buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri oluşmuştur.

– Türkiye matematik konumundan dolayı deniz seviyesinde buzullaşmaya uğramamıştır.

– En kısa süran jeolojik zamandır.

– İnsan oluşmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.