Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Göçler
Göçler

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, göçlerin nedeni ekonomik, doğal,sosyal ve siyasi nedenler olmak üzere 4 çeşittir.

  1. a) Ekonomik neden: 

* Tarım alanlarının az olması yani yetersiz olması

* Miras nedeniyle tarım topraklarının parçalanarak küçülmesi

* İş bulma imkanlarının kısıtlı olması

* Tarımda makineleşme sonucunda oluşan işsizlik

  1. b) Sosyal nedenler:

* Eğitim

* Evlenmeler

* Sağlık sorunları

  1. c) Doğal nedenler: 

 

* Kuraklığın olması

* Deprem ve sel gibi faktörler

*Erozyon

  1. Siyasi nedenler: 

* Nüfus mübadelesi yani ülkeler arasındaki nüfus değişimleri

* Terör olaylarının baş göstermesi

* Savaşların olması göçlerin siyasi nedenleridir.

Göçlerin Sonuçları:

* Plansız kentleşme gecekondu sorunu ortaya çıkar,

* Şehirlerde hızlı bir nüfus artışı olur,

* Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersiz kalır,

* Alt yapı yetersizliği ortaya çıkar,

* Ulaşım sorunları ortaya çıkar,

* Nüfusun ülke genelinde dağılımı düzensiz bir hal alır,

* Kırsal bölgelerde tarım alanları boşalmaya başlar,

* İşsizlik gibi sorunlar yaşanır,

* Şehirlerde konut  yetersizliği ortaya çıkar.

One Reply to “Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.