Ege Bölgesi Hakkında Bilgi

Ege Bölgesi Hakkında Bilgi

Konumu ve Yeryüzü Şekilleri

Ege

Ege

İsmini Ege denizinden alan bölge ülkemizin batısında bulunmaktadır. Bölgeyi Akdeniz’den Köyceğiz gölünün batısı ile Sultan Dağları arasından geçen sınır ayırır. Doğuda Emirdağ’a, Kuzeyde ise Kazdağı’nın kuzeyi ile Uludağ’a kadar uzanır. Yüz ölçüm olarak 5. sırada yer alan bölge toplam yüz ölçümümüzün %10’luk kısmını oluşturmaktadır.

 Kıyı Ege ve İç Batı Anadolu olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yeryüzü Şekilleri

 Ege bölgesinin kıyı kesimindeki dağlar kıyıya dik bir biçimde uzanmıştır ve bu durum kıyıda birçok koy ve körfezin oluşumuna neden olmuştur.

 Kıyıya dik uzanan dağların arasında oluşan grabenlerde akan akarsular batıya doğru giderek taşıdıkları alüvyonlarla Gediz, Bakırçay, Büyük Menderes, Küçük Menderes ovalarının oluşumuna neden olur.

 Ege bölgesinin en önemli akarsuları Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay ve Gediz‘dir. Yatak eğimlerinin düşük olması sebebiyle bu akarsular kıvrımlar yaparak akmaktadır.

 Bölgede yer alan göller Marmara ve Çam içi (Bafa)‘dir.

İklim ve Bitki Örtüsü

 Ege bölgesinde Akdeniz iklimi etkili olmakla beraber bölgenin iç kısımlarında yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklıklar düşer ve karasal iklim özellikleri görülür. Akdeniz iklim özellikleri dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak 150-200 km iç kısımlara kadar sokulur. Yaz mevsimi bölgenin tamamında sıcak ve kurak geçerken kışın, kıyı kesimler ılık iç kesimler ise karasallığın etkisine bağlı olarak çok soğuktur.

 Bölgenin kıyı kesimlerinde hakim bitki örtüsü makiyken yüksek kısımlarda maki yerini iğne yapraklı ve geniş yapraklı ormanlara bırakır. İç kesimlerde karasallığa bağlı olarak hakim bitki örtüsü bozkır olmuştur. Orman varlığının %17’sine sahip olan bölge orman varlığı açısından 3. sıradadır.

Nüfus ve Yerleşme

 Ege Bölgesi 2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre 8,9 milyon nüfusa ve kilometrekareye 105,2 yoğunluğa sahiptir. Sürekli göç almasına bağlı olarak devamlı olarak nüfus yoğunluğu artmaktadır. Şehirli nüfus oranı kırsalda yaşayan nüfustan fazladır. Menteşe yöresi ve İç Batı Anadolu eşiği nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerlerdir. Yazın turizme bağlı olarak kıyı kesimlerde nüfus yoğunluğu artar.

Ekonomik Özellikler

 Tarım alanları bölgede çok gelişmiştir ve teknik imkanların kullanımı yaygındır. Kıyı şeridinde pamuk, turunçgiller, zeytin, üzüm, incir, tütün ve çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. İç kısımlarda karasallığa bağlı olarak buğday ve şeker pancarı tarımı yaygındır. Dağlık bir bölge olan Menteşe yöresinde ise arıcılık faaliyetleri gelişmiştir.

 Yer altı kaynakları bakımından zengin olan bölge linyit çıkarımında ülkemizde 1. sırada gelmektedir. Demir, cıva, zımpara taşı, krom, tuz, altın ve jeotermal enerji bölgenin önemli yer altı zenginliklerini oluşturur.

 Ulaşım imkanlarının fazla olması, ham madde, iş gücü fazlalığı gibi faktörlerin etkisi ile Marmara bölgesinden sonra sanayinin en geliştiği 2. bölgedir. Bölgede en fazla gelişen sanayi kolları tekstil, dokuma, makine, gıda ve petro-kimyadır.

Her yıl düzenlenen Uluslararası İzmir Fuarı bölgenin ve ülkemizin dış ticareti açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bölgede aynı zamanda iç ticaret de çok gelişmiştir.

 Turizm kaynaklarının her türlüsünün bulunması bölgede turizmin gelişmesini sağlamıştır.   

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.