1. Meşrutiyetin Sebepleri ve Sonuçları

1. Meşrutiyetin Sebepleri ve Sonuçları Özet : 1. Meşrutiyetin ilanının sebepleri nelerdir? 1. Meşrutiyetin Dönemi ve Özellikleri I. Meşruriyetin ilan edilme nedenleri I. Meşrutiyetin sonuçları nelerdir? 1. MEŞRUTİYETİN İLANI (1876) Abdülhamit tahta çıktığında verdiği söz gereği, bir Ana yasanın hazırlaması adına çalışmaları başlattı. Bu esnada Balkanlarda karışıklıklar devam etmekteydi. Büyük devletler, hem Osmanlı yönetimini yeni refomlar yaptırmaya zorlamak hemde  Sırbistan ve Karadağ’ın statüsünü belirlemek […]

Devamını oku

Göktürk Alfabesinin Önemi Nereden Gelmektedir, Göktürk Yazıtlarının Önemi Nedir?

Göktürk Alfabesinin Önemi Nereden Gelmektedir, Göktürk Yazıtlarının Önemi Nedir? Etiketler : Göktürk Alfabesinin Önemi Nereden Gelmektedir? Göktürk Yazıtlarının  Önemi Nedir? Göktürk Yazıtlarının Önemi Hakkında Kısa Bilgi  Göktürk Yazıtlarının Edebiyat Açısından Önemi Nedir? Göktürk Kitabelerinin Önemi Nedir? Göktürk Yazıtlarının Türk Tarihi İçin Önemi Nedir?    * Göktürk alfabesi Kutluk Devleti ( 2. Göktürk Devleti’ne) aittir.   *Türk adı ile tarihte kurulan ilk devlette 2. Göktürk (Kutluk) […]

Devamını oku

Tımar Sisteminin Osmanlı Devletine Katkıları Nelerdir?

Tımar Sisteminin Osmanlı Devletine Katkıları Nelerdir? Etiketler : Tımar Sisteminin Osmanlı Devletine Katkıları  Nelerdir? Tımar Sistemi ve Osmanlı Devleti için Sağladığı Faydalar Nelerdir? Tımar Sistemi ve Faydaları Tımar Sisteminin Osmanlı’ya Sağladığı Faydalar Tımar Sisteminin Osmanlı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?   – Dirlik topraklarının vergi geliri ile devlet adına asker yetiştirilmiş, memur maaşları karşılanmıştır. – Tımarlı sipahi toprak geliri ile devlet için Cebelü denilen askerler yetişmiştir. – Dirlik toprağı […]

Devamını oku

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi – (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) 1 . SÜLEYMAN (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN) (1520-1566)   – Devlet yönetimi alanında pek çok kanun çıkardığı için KANUNİ denilmektedir. – Manisa’da,Bolu’da,Kefe’de (Kırımda),Şarki Karahisar’da sancak beyliği yapmıştır. – Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır. – Karakızoğlu  Hayrettin Hızı Efendi’den ders almıştır. – 46 yıl tahtta kalmıştır.Bundan dolayı en uzun süre tahtta kalan padişah 1.Süleyman’dır.(Kanuni Sultan Süleyman). – Amerikan Temsilciler […]

Devamını oku
1 2 3 4 18