2.MURAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ (1421-1451)

2. Murat Dönemi Kısaca

2.MURAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ (1421-1451)   2.Murat şair, hattat ve iyi bir asker olarak bilinir. Hayır babası ve Koca Murat olarak da anılmıştır. – Yeniçeri ordusunun sayısını artırmış ve orduyu modern hale getirmiştir. – Düzmece Mustafa İsyanı ve Şehzade Mustafa isyanı ile uğraşmış ve  bu isyanlara son vermiştir. – Düzmece Mustafa İsyanını destekleyen Bizans’ı cezalandırmak için 1422’de İstanbul’u kuşatmıştır fakat […]

Devamını oku

Türkiye’nin Limanları ve Genel Özellikleri

Ülkemizin Limanları ve İsimlerini Yazınız

Türkiye’nin Limanları ve Genel Özellikleri Türkiye’nin Limanları Türkiye’de bulunan limanlar ve bu limanların özelliklerini genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz :    1. Trabzon Limanı – Trabzon limanı Hinterlandı (arka bölge ) dar olan bir limanımızdır . – Demir yolu ağı yoktur . – Dalgakıran sayısının en çok bulunduğu limandır. – Trabzon Limanı, Doğu Karadeniz Bölümü’nün en önemli limanıdır . – İran ile olan transit […]

Devamını oku

Psikolog ve Psikiyatr Arasındaki Farklar

Psikiyatrist mi psikolog mu

Psikolog ve Psikiyatr Arasındaki Farklar Psikolog ve Psikiyatr Zihinsel, duygusal ya da davranış sal anlamda sorunlar yaşayan insanlar üzerinde çalışmaları bakımından benzer özellikler gösteren psikolog  ve psikiyatrlar birtakım özellikleri ile birbirinden ayrılırlar. Psikolog ve psikiyatrı birbirinden ayıran özellikleri şöyle sıralayabiliriz: – Psikolog ve psikiyatr arasındaki en temel fark eğitimleri ile alakalıdır. Psikiyatrlar tıp fakültesinden tıp doktoru unvanı ile mezun olurken psikologlar fen edebiyat ve ya sosyal bilimler fakültelerinden psikoloji bölümlerinden mezun olmaktadırlar. – Psikiyatrlar tıpta uzmanlık sınavını kazandıklarında tıp doktoru unvanı ile hastahanelerin psikiyatri kliniklerinde […]

Devamını oku

Atatürk İlkeleri ve Önemi 5. Sinif

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri ve Önemi Nelerdir?   Atatürk İlkeleri … Atatürk İlke ve İnkılapları altıya ayrılır. Bunlar; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılıktır. Demokratik bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet’te halkın kendi kendini yönetmesi esas alınır. Egemenliğin millete ait olduğu Cumhuriyet rejiminde, millet, kendi seçtiği vekilleri meclise göndererek kendilerinin temsil edilmesini sağlar. Seçim, çok partili seçim, ulusal irade, seçme ve seçilme […]

Devamını oku
1 2 3 21