Asit Yağmuru Nedir, Nasıl Oluşur, Zararları Nelerdir?

Asit Yağmuru Nedir, Nasıl Oluşur, Zararları Nelerdir?

Asit Yağmurları
Asit Yağmurları

Asit yağmurlarının oluşumları fosil yakıtların yakılması ile oluşmuş olan yağışlardır. Asit yağmuru Özellikle endüstriyel faaliyetlerin ayrıca enerji tüketiminin çok olduğu bölgelerde yakılan, petrol ve kömür tarzında fosil yakıtlarından, kükürt ve azot gazları açığa çıkar. Oluşmuş olan bu gazlar bulutlardaki su buharı ile tepkimeye girerek sülfürik bunun yanı sıra nitrik asitleri meydana getirmekte oluşmuş olan bu asitler ise yağmur, kar, çiğ ayrıca sis gibi doğal olan olaylar neticesinde yeryüzüne ulaşır. Normal şartlar altında oluşmuş olan yağmurların pH değeri 5 ile 6 ’ dır. Bunun altında değere sahip olan yağışlar asit yağmuru şeklinde adlandırılır.

Asit yağmurları, özellikle de sanayi devriminden sonrasında azot ve kükürt gazlarının atmosfer de hız bir şekilde birikmesi ile etkisini hissettirmeye başlamıştır. 1852 senesinde sanayilerin beşiği olan İngiltere’de Robert Angus Smith ismindeki bilim adamı asit yağmurları ile hava kirliliği arasındaki ilişkilerini fark etmiş bunun yanı sıra sanayinin bu tür yağışları tetiklediğini meydana çıkarmıştır. Bu tür yağışlar yalnızca oluştuğu bölgeyi etkilemezler. Oysa ki Doğu Avrupa, Çin, Rusya gibi bölgelerde fosil yakıtların bir çok şekilde kullanımı atmosfer hareketleri sonucunda birden fazla ülkeyi etkilemektedir. Bu sebeple 1997 senesinde 160 ülkenin katılımı ile Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Bunun yanı sıra bu protokole göre her ülke karbon ve azot salınımını 1990 senesindeki düzeylere düşürme zorunluluğu vardır. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti bu Protokole sıcak bakmıyor. Çünkü, sanayi Çin ekonomisi bakımından çokça önemlidir. Çin’den yayılan kükürt ve azot gazları atmosfer hareketleri neticesinde Japonya’ya asit yağmurları şeklinde düşmektedir. Bunun yanı sıra Japonya’nın tarımı bu tür yağışlardan zarar görmektedir. Bundan ötürü Japonya her sene bedava olarak Çin’de fabrikalar için, baca filtresi veriyor.
Bu yağışlar, motorlu araçlar, fabrika, termik santraller gibi insan faaliyetleri neticesinde oluştuğu gibi yanardağ faaliyetleri gibi de doğal olaylar sonucunda da ortaya çıkar.

Asit Yağmurlarının Verdiği Etkiler Nelerdir?

Asit Yağmurlarının Zararları
Asit Yağmurlarının Zararları

Asit yağmurları, tüm çevreye zarar veriyor. Fakat bundan En çok da etkilenen tarım alanları ve ormanlardır.

Bu yağışlar toprağın yapılarındaki magnezyum, kalsiyum gibi bitki gelişiminde önemli olan elementleri yıkıp derinlere taşınmasına neden olmaktadır.

Bunun neticesinde diğer bitkiler ve ağaçlar topraktan yeteri kadar faydalanamaz, kurur.

Asit Yağmurlarının Zararları Genelde Şunlardır :

  • Akarsulara ve göllere düşmekte olan asit yağmurları, sudaki asit dengesini bozar, bunun yanı sıra balıkları da etkiler.
  • Balıkların bu durumdan etkilenmesi haliyle besin zinciri yolu ile bizleri de etkiler.
  • Havada bulunmuş olan sülfat solunum yolu ile alınmakta bunun yanı sıra astım, bronşit, kanser tarzında bazı hastalıklara neden olabilmektedir.
  • Topraktaki alüminyumun çözülmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra ağaç diplerinin besinlerden faydalanmasını engellemektedir.
  • Kum taşı , mermer veyahutta kireçten yapılmış olan ayrıca içerisinde kalsiyum karbonat bulunduran tarihi eserlere zarar veriyor.
Asit Yağmurlarının Etkilerini En Aza İndirebilmek İçin Alınabilecek Tedbirler

Enerji üretimlerinde kullanılmış olan termik santrallerin yerlerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yaygınlaştırılması gerekir. Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji Vesaire.
Orman yangınları engellenmesi gerekir, yeşil alanlar yaygınlaştırılması gerekir.
İL içi ulaşımda hususi araçların yerine toplu taşıma araçları kullanılması gerekir.
Havayı olduğundan çok fazla kirleten kaçak kömür kullanımlarının önüne geçilmesi gerekir.
Endüstriyel tesislerinin bacalarına filtreler takılması gerekir.
Araçların bakımları zamanında yapılması gerekir.

One Reply to “Asit Yağmuru Nedir, Nasıl Oluşur, Zararları Nelerdir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.