Ahilik Nedir, Ahiliğin Kuralları Nelerdir – Ahi

Ahilik Nedir, Ahiliğin Kuralları Nelerdir – Ahi

Ahilik Nedir?

Ahilik
Ahilik

Günümüzde esnaf ve sanatkarlar çeşitli iş kollarına göre odalara ayrılmışlardır. Bu odalar üst bir birlik altında toplanmıştır. İşte Selçuklu ve Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların yetişmesi, mesleğin kuralları ve çalışma yaşamının düzenlenmesi amacıyla oluşturulan örgütlenmeye “Ahilik” adı verilmekteydi. Ahilik Hacı Bektaş-ı Veli’nin teşviki ve telkinleri ile Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Ahilik kardeşlik, yardımlaşma-dayanışma ve güzel ahlakı esnaflığın temeli olarak görür. Ahilik Orta Asya’dan göçen ve Anadoluyu mesken eden Türklerin, Anadoluyu İslamlaştırmak ve ticareti iyi bilen Ermeni ve Rumlarla rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla Hacı Bektaş Veli’nin teşviki ile kurulmuştur. Ahiliğin ilk olarak nerede kurulduğu ile farklı görüşler olmakla birlikte yaygın kanaate göre Kırşehir’de kurulmuştur.

Ahi Ne Demektir?

Ahi kelimesinin anlamı ile ilgili olarak iki farklı görüş bulunmaktadır. Kelimenin Arapça kökenli olduğunu iddia edenlere göre Ahi “ Kardeşim” manasına gelmektedir. Kelimenin Türkçe kökenli “Akı” kelimesinden türediğini iddia edenlere göre ise “eli açık, cömert, yiğit” gibi anlamlara gelmektedir.

Ahiliğin Kuralları

Ahiliğin temelinde yedi kötülük kapısını bağlayıp yedi iyilik kapısını açmak vardır. Bunlar şu şekildedir.
1. Cimrilik yerine lütuf
2. Zulüm yerine mülayimlik
3. Hırs yerine kanaat
4.Tokluk yerine riyazet (dünya zevklerinden kaçma)
5. Halktan yana yerine Hakk’tan yana olmak.
6. Yalan yerine doğruluk.
7. Hezeyan yerine Mağrifet ( ariflik )
Ahiliğin Sonuçları
Ahilik teşkilatının Anadolu ve Anadolu halkı üzerindeki etkileri şu şekilde sıralanabilir:
1. Orta Asya’dan göçen Türklerin yerleşik yaşama olan uyumları üzerinde önemli etkiye sahip olmuştur.
2.Anadolu’nun İslamlaşmasını sağlamada büyük hizmetleri olmuştur.
3. Anadolu’da Rum ve Ermeni gibi gayrimüslümlerin elinde olan ticaret hayatına müslüman halkın da girmesini ve rekabet etmesini sağlamıştır.
4. Dini ve ahlaki düzeni korumuş, asyiş üzerinde önemli bir otorite kurmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.