Ağrı ve Ağrı Kesiciler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ağrı ve Ağrı Kesiciler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ağrı Kesici
Ağrı Kesici

Ağrı insanlar için bir rahatsızlık bildirse de aslında ağrının insanlar için bir belirteç görevi gördüğü biraz düşünüldüğünde anlaşılan bir gerçektir.

Ağrının insanda yarattığı hafıza bile yapmamamız gereken işleri engelleme görevini görür. Diğer yandan ağrılar çoğu kez hastalıklar ve yaralar hakkında uyarıcı nitelik taşırlar.

Bu nedenle ağrıların teşhis için gereken en önemli araç olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ağrı şiddeti ve niteliklerine göre birçok insanda çeşitlilik gösteren bir etkinliktir.

Kimi hastalar için çok sancılı geçen ağrılar bir başkası için çok hafif yaşanabilmektedir.

Tıp bilimi çerçevesinde son dönemlerde yapılan tıbbi araştırmalar ağrı nedenlerinin tam olarak kavranmasını sağlamaya yeterli değildir.

Ancak ağrılarla sinir sistemi ağı ve merkezi sinir siteminin çok yakın bir ilişkisi olduğu hemen hemen kesinlik kazanmıştır.

Bu bulgulara dayanarak vücudun organik ve kimyasal bütünlüğünü sağlayan sinir lifleri mekanizmasının organlardaki tahriş ve hasarları çok kısa bir sürede merkez sisteme bildirmesi gerekir.

Bu bildirim işaretleri insanlar tarafından ağrı biçiminde algılanmaktadır.

Böylelikle ağrı işaretleri vücut için bir alarm görevini görürler. Ancak ağrı sanılanın aksine dokunma duyusundan farklı bir görevde varlık göstermektedir. Ağrı iletişimi belli şartlar altında, örneğin sinir sisteminde bir aksama olmadığında ve bilinç yerindeyken hissedilmektedir. Bilincin kaybolduğu durumlarda ise ağrı hissedilmez bir niteliktedir.

Vücudun belli bölümleri ve kısımları da ağrı bazında farklı şiddet değerlerine sahiptirler. Bu bakıdan deri ve vücut zarlarının ağrıyı daha şiddetli bir biçimde algıladıklarını söyleyebiliriz.
Her insanda mutlaka görülen ağrıların varlığı tıp bilimini ağrı kesici ilaçlar bulmaya itmiştir.

Ağrı kesici ilaçlar tıp literatüründe “analjezik” adıyla anılırlar.

Ağrı kesiciler basit bir aspirin maddesinden çok güçlü uyuşturuculara kadar çeşitlilik gösteren bir yelpazede ele alınmalıdırlar. T

üm ağrı kesicilerdeki etik nitelik şuur kaybı olmaksızın ağrı yatıştırma prensibine dayanır. Bu bağlamda hafif ağrı kesicilerin ateş düşürücü ve iltihap azaltıcı nitelikte olduğu söylenebilir.

Bu ağrı kesiciler oral yoldan vücuda girerler. Vücuda girdikten sonra da mide ve bağırsak yollarından karaciğer kanalına karışırlar ve metabolizmada işlem gördükten sonra idrar yoluyla dışarı atılırlar.
Kuvvetli ağrı kesiciler ise direkt olarak merkezi sinir sistemini etkilemeye yöneliktir.

Bu güçlü ağrı kesiciler ağrı bilinci eşiklerini yükselterek ağrı hissiyatını azaltmada fayda görürler.

Bu ağrı kesiciler direkt olarak dolaşım yollarına enjekte edilirler. Böylelikle bu ağrı kesiciler doğrudan metabolizma devinimine katılırlar.

Bu tür ilaçlar ağrı zamanlarında kişinin psikolojik durumu ve ağrı şiddetine göre beliren fonksiyonlar bakımından farklılık gösterirler.
Birçok ağrı kesici ağrıların endorfin salgısına dönüşmesine, hafif bir ağrı bilinci unutkanlığına veya amnezi karakterine dönüşmesini sağlarlar.

Bu nedenle ağrı duyusunun oluşum süreçlerini ortadan kaldıran, fakat bilinç eksikliği yaratmayan ilaçlara ağrı kesici adı verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.