1. Murat Döneminin Genel Özellikleri

1. Murat Döneminin Genel Özellikleri

1.MURAT DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ (1362-1389)
1. Murat

1. Murat

 1.Murat döneminden kısaca bahsedelim. Önemli olayları şunlardır: Hüdavendigar olarak bilinen 1.Murat döneminde Sazlıdere Savaşı yapılmıştır. Bu savaşla Edirne alınmış ve Osmanlının başkenti olmuştur.

– Edirne Balkanlarda bir üs olarak kullanılmıştır.

– Yine bu dönemde Haçlılarla Sırpsındığı Savaşı yapılmıştır. Bu savaş Osmanlı Devletine karşı oluşturulan ilk Haçlı birliğidir.

– 1.Kosova Savaşı, Çirmen Savaşı ve Ploşnik yenilgisi bu dönemdedir.

 Teşkilatlanma çalışmaları ise şunlardır:

 – Ülke toprağı padişahın ve oğullarının malıdır denilerek merkezi otoriteyi korumak amaçlanmıştır.

– Yeniçeri Ocağını kurmuştur, pençik sistemi uygulanmıştır.

– Divana veziriazam, defterdar ve kazasker getirilerek divanı genişletmiştir.

– Osmanlı padişahları arasında SULTAN unvanını alan ilk padişah da  1.Murattır .

– Babası Orhan Beydir.

– Hüdavendigarın yanında Gazi Hünkar olarak da bilinmektedir.

– 1. Murat hoşgörülü bir yönetim anlayışı gözetmiştir. Bundan dolayı Katolikler ve Ortodokslar takdir etmişlerdir.

– Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmuştur.

– Türk veraset sisteminde değişiklik yapan ilk padişahtır.

– Kosova Savaşında ise ilk defa top kullanılmıştır.

– Rumeli Beyler beyliği ilk Osmanlı eyaleti olarak kurulmuştur.

– Tımar sistemi ile eyalet ordusunun temeli atılmış ve toprakların boş kalması engellenmiş ve üretimde devamlılık amaçlanmıştır.

– 1.Murat Sırpsındığı Savaşı sırasında savaş alanını dolaşırken bir Sırplı tarafından öldürülmüştür.

                                                                                 Yazar : Derya Akıncı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.