1. Meşrutiyetin Sebepleri ve Sonuçları

1. Meşrutiyetin Sebepleri ve Sonuçları

Özet : 1. Meşrutiyetin ilanının sebepleri nelerdir? 1. Meşrutiyetin Dönemi ve Özellikleri I. Meşruriyetin ilan edilme nedenleri I. Meşrutiyetin sonuçları nelerdir?

1. MEŞRUTİYETİN İLANI (1876)

Resim

Resim

Abdülhamit tahta çıktığında verdiği söz gereği, bir Ana yasanın hazırlaması adına çalışmaları başlattı. Bu esnada Balkanlarda karışıklıklar devam etmekteydi. Büyük devletler, hem Osmanlı yönetimini yeni refomlar yaptırmaya zorlamak hemde  Sırbistan ve Karadağ’ın statüsünü belirlemek için İstanbul’da bir konferans toplamışlardır. İsmi Tersane Konferansı olan bu konferans çalışmalarına başladığı günde, top atış sesleri arasında ilk Osmanlı Ana yasası (Kanun-i Esasi) ilan edilmiştir.

Ana yasanın ilan edilmesinde baş rolü oynayan Mithat Paşa’nın gayesi, Tersane Konferansının bazı bahaneler ile Devletin iç işlerine karışmalarını önlemekti. Gerçekten de Anayasanın ilanından sonrasında konferansın tüm önerilerini reddetti. Konferans, bir zaman sonra başarısızlık ile sonuçlanmıştır.

1. Meşrutiyetin İlan Edilmesinin Sebepleri

 • Fransız İhtilali neticesinde meydana gelen düşünce akımlarına karşı hükümetin bölünmesine engel olma düşünceleri,
 • Avrupalı hükümetler azınlıkları kullanıp Osmanlı Hükümetinin iç işlerine karışmasını önlemekti
 • Genç Osmanlılar Cemiyeti’nin II. Abdülhamit’e bu meşrutiyetin ilan edilmesi adına baskı yapması,
 • Halkın padişahın yanında yönetime katılmasını sağlanıp Osmanlı Devletinin dağılmasını önlemeyi istemesi,
 • Balkan Bunalımını bitirme düşüncesi.

Kanun-i Esasinin Önemli Olan Maddeleri

 • Ayan meclis üyelerini padişah belirlemekteydi. Mebuslar ise Meclisi üyelerini dört senede bir yapılmış olan seçimler ile halk seçerdi.
 • Kanun hazırlanması ve padişahın onayına sunulması, Mebus ve Ayan Meclisine aitti.
 • Meclisi kapatma ve açma yetki görevi padişaha aitti.
 • Yürütme; başında ki padişaha ait olan Bakanlar Kurulu’na aittir.
 • Çıkarılmış olan kanunlarda son sözü söyleme yetkisi  de padişaha aitti.
 • Hükümet, yaptığı icraatlar ile padişaha karşı sorumluydu.

Kanun-i Esasinin Önemi

 

 • İlk kez parlamento kurularak meşruti yönetime geçilmiştir.
 • Padişahın yetkileri Meclis’ten daha üstün tutulmuştur.
 • Osmanlı Devletinde halk, seçme ve seçilme hakkını kullanıp ilk kez padişahın yanında yönetime katılmıştır.

1. Meşrutiyetin Önemi Nedir?

Sadece Osmanlı tarihlerinde değil Türk tarihlerinde de ilk kez bir anayasa hazırlanıp halk hükümdarın yanında yönetime ortak olmaya başlamıştı. Sınırlı olsa bile halk seçilme, seçme ve temsil yetkisine kavuştu. Anayasanın 113. maddesi gereğine göre Padişah olağan üstü durumlarda Anayasayı askıya alabilmekteydi

1. Meşrutiyetin Sonuçları Nelerdir?

 • Özgürlükçü olan bir hava doğmuştu.
 • Osmanlı Hükümetinde halk sınırlı olsa dahi ilk kez seçilme ve seçme hakkına sahip olmuştur.
 • Mutlak olan Monarşiden Meşruti olan Monarşiye geçilmiştir.
 • Osmanlı hükümetinde azınlık olanlar ilk defa temsil edilme hakkına sahip olmuştur.
 • Azınlık olan halkın bağımsızlık arzuları hızlandı.

1. Meşrutiyet’in Sonu

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit 1877 – 1878 Osmanlı  ve Rus Savaşını gerekçe gösterip meclisi 14 Şubat 1878’de kapatmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.