Ölümsüz Tek Canlı ” Turritopsis Nutricula “Ölümsüz Tek Canlı ” Turritopsis Nutricula “

 

Ölümsüz Tek Canlı

Ölümsüz Canlı

Ölümsüz Canlı

Yalnızca  5 mm çapında çok küçük bir denizanası türü . Bu canlıyı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ne boyutları ne de nerede yaşadığı ve bunun gibi sıradan özellikleri . Bu canlının en farklı  özelliği sonsuza kadar yaşayabilmesi.

Bu canlının ölümsüz olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir deney sonucu ortaya çıkmıştır . Bu deneyde deniz anası su dolu bir akvaryuma konmuştur .  Bir süre sonra deniz anası bu akvaryumda unutulmuş ve zamanla içerisinde bulunduğu su kurumuştur . Daha sonra öldü sanılan bu denizanası tekrar incelendiğinde ölmediği kendini yumurta haline getirerek dış etkilere karşı koruduğu ortaya çıkmıştır . Kısacası bu ilginç canlı tehlike anında kendini kendini çocukluk evresine dönüştürebilmektedir . Daha da ilginç olanı ise bu döngüyü istediği kadar yapabilmesi . İşte bu durum bu denizanasını teorik olarak sonsuza kadar yaşayabilir yapıyor.
Turritopsis Nutricula kendini fiziksel saldırılardan koruyamadığı zaman ölmüş oluyor.

Yer Şekillerinin Canlı Yaşamına Etkileri Nelerdir?

Yer yüzü şekillerinin insan ve doğa yaşamı üzerinde çok önemli etkileri vardır . Yer yüzü şekilleri insanların yerleşiminden giyim kuşamına kadar birçok alanda etkiye sahiptir . Yer yüzü şekillerinin insan ve diğer canlıların yaşamı üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz :– Toprak insan yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir . Tarım yapmaya elverişli olan verimli toprakların olduğu bölgeler tarih boyunca insanların yerleşim yeri olarak en fazla tercih ettiği bölgeler olmuştur . Toprak sayesinde insanlar hem besin kaynaklarını sağlamışlar hem de çanak , çömlek vb . araçlar yaparak yaşamlarını kolaylaştırmışlardır .

– Dağlar yüksek alanlar olması sebebiyle tarıma elverişsiz alanlardır ve düz alanlara göre daha soğuktur . Bu sebeple insanların daha az yerleştikleri alanlar olmaktadır .

– Akarsular hem tarım için sulama imkanı sağlar hem de elektrik üretimi ve bunun gibi faydaları vardır . Bu sebeple insan yaşamı için önemli bir etkiye sahiptirler .

– Düz araziler olan ovalar tarıma ve yerleşmeye uygun olmaları sebebiyle insanların yoğun olarak yerleştikleri alanlardır .

– Volkanlar yaydıkları kızgın minerallerle birçok bitki ve canlının yaşamına son verirken zengin yapıları ile verimli tarım arazileri oluşturmaktadır .

– Yer şekillerinin insan yaşamına etkilerinden bir de ulaşım konusundadır . Dağlık ve engebeli arazilerde ulaşım zor iken düz arazilerde ulaşım kolay olmaktadır .
– Yer yüzü şekillerinin insan yaşamına etkilerinden biri de giyinme ile ilgilidir .Yüksek yerlerde yaşayan insanlar hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle daha kalın giyinirken alçak yerlerde yaşayanlar daha ince giyinmektedir .Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.