Nitelikli İnsan Gücünün Ülke Ekonomisine Katkısı Neler Olabilir?Nitelikli İnsan Gücünün Ülke Ekonomisine Katkısı Neler Olabilir?

 

Nitelikli insanın ülke ekonomisine nasıl katkısı olabilir

Nitelikli insanın ülke ekonomisine nasıl katkısı olabilir

Nitelikli İnsan Gücünün Ülke Ekonomisine Katkısı, her insan hem kendi geçimini sağlamak hem de ailesine rahat bir hayat imkanı sunabilmek amacıyla çeşitli işlerde  çalışır. İnsanlar mesleki açıdan özelliklerine göre ikiye ayrılır .

Niteliksiz eleman, çalıştığı iş kolu ile ilgili özel eğitim almamış o iş kolunun fiziksel güce dayalı kısmı yapan elemanlara denir .

Nitelikli eleman, ise iyi eğitim almış ve beyin gücüne dayalı işlerde çalışan elemanlara  denir,

Nitelikli eleman ;

• Çalıştığı iş ile ilgili bilgi sahibidir .
• Daha üretken bir yapıya sahiptir .
• Gelişme ve yeniliklere açık bir yapıya sahiptir .
• Ülke ekonomisinin gelişimi için önemli bir rol üstlenir .
• Zamanı ve emeği tasarruf etmesini bilir .

Eğitim kurumları aracılığı ile yetişen elemanlara nitelikli eleman denmektedir . Ülkemiz genç ve sayısal olarak da yoğun bir nüfusa sahip olmasına rağmen nitelikli eleman sıkıntısı yaşanmakta birçok sektör bu durumun sancılarını çekmektedir . Nitelikli eleman bulunamaması da ülke ekonomisi açısından önemli bir sorun olmaktadır .

Nitelikli eleman konusunda iyi durumda olan ülkeler ekonomik ve sosyal açıdan daha gelişmiş durumda bulunmaktadır .Nitelikli eleman sıkıntısı yaşanmasının sebeplerinden biri de “beyin göçü”dür. Bunun sebebi yetişmiş insanlara gerekli değerin verilememesi çalışma ortamlarının onların yeteneklerine cevap vermekten uzak olması gibi sebeplerdir .

MESLEĞİMİZİ SEÇERKEN

Meslek insanların sürekli olarak yaptıkları ve geçimlerini sağladıkları işlerdir . Bir mesleğin diğer bir mesleğe üstünlüğü diye bir durum söz konusu değildir. Ahlaki ve yasal olarak yapılan her iş kutsal olarak görülmelidir. İnsanlar meslek seçerken bazı hususları göz önünde bulundurmalıdır .
Seçtiğimiz mesleğin ilgi ve yeteneklerimize uygun olması , kültürel yapımızla uyumlu olması gibi etkenlere dikkat etmek mesleğimizi yaparken mutlu olmamızı sağlar .

Bir mesleği seçmek kişinin hem maddi hem manevi durumunu etkiler . İnsan seçtiği mesleğe göre yaşadığı çevre ve sosyal arkadaşlıklar konusunda değişimler yaşar . Bu sebeple bir meslek seçerken bu gibi durumları da göz önünde bulundurmak gerekir .

Mesleki yönlendirme ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir . Mesleki yönlendirmenin doğru ve başarılı yapıldığı ülkelerde insanlar sevdikleri işi yapmanın etkisi ile çok verimli ve mutlu bir hayat sürmektedirler .

Meslek Çeşitleri

Kavramlara dayanan meslekler: Bu meslekler zihinsel  güce  dayalıdır. Soyut düşünebilme , yorum yapma  ve keşfetme ön plandadır (Filozof, yazar).

Veriye dayanan meslekler
Rakamların çok kullanıldığı mesleklerdir. (Matematikçi, istatistikçi gibi ).

Sosyal yönü yüksek meslekler
Sosyal ilişkileri başarılı olan insanların yaptığı mesleklerdir (Öğretmen, Eğitim Danışmanı gibi ).

Temelinde nesne bulunan  meslekler

Bitki ve hayvanlarla uğraşmanın ön planda olduğu mesleklerdir (Marangoz, veteriner gibi ).Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.