Mehmet Tevfik Fikret Kimdir – Hayatı ve EserleriMehmet Tevfik Fikret Kimdir – Hayatı ve Eserleri

 

Mehmet Tevfik Fikret

Mehmet Tevfik Fikret

Mehmet Tevfik Fikret Türk şairi. İstanbul’da doğdu. Mahmudiye Valide Rüştiyesinde ve Mektebi Sultanide eğitim gördü.

Çeşitli devlet memuriyetlerinde bulundu. Galatasaray Lisesinde Türkçe öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Aynı sıralarda Servet-i Fünun dergisinin başına getirildi. (1896).

Bugün Boğaziçi Üniversitesi adı verilen İstanbul’daki Robert Kolej’de Türkçe öğretmenliği görevinde bulundu. Meşrutiyetin ilânı ile Hüseyin Cahit’le birlikte Tanin gazetesini çıkarmaya başladı.Bir süre sonra gazeteden ayrılarak, hayatının sonuna kadar Robert Kolej Türkçe öğretmenliğinde kaldı. Batılılaşma ve Batılı sanat anlayışının tutunup yayılmasında etkileri günümüze kadar süren Fikret, şiirimize getirdiği iç ve dış yeniliklerle Servet-i Fünun akımının en önde gelen şairidir.

Önceleri romantik . lirik nitelikte olan şiirleri daha sonra vatan, millet sevgisi, toplumsal temalarla içeriği zenginleşerek didaktik – lirik nitelik kazanmışlardır. Ölümüne yakın yazdığı «Şermin» adlı çocuk kitabında hece veznini kullanmıştır.

Rumeli hisarı sırtındaki evine Aşiyan adını vermiştir, burası sonradan Servet-i Fünun müzesi haline getirilmiş, adına bir de dernek kurulmuştur.

Eserleri: «Rübab-ı Şikeste», «Haluk’un Defteri», «Rübab’ın Cevabı», «Tarih-i Kadim», «Doksanbeşe Doğru».Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.