Bankacılık Terimleri ve AnlamlarıBankacılık Terimleri ve Anlamları

Bankacılık Terimleri

Bankacılıkta Kullanılan Kelimeler

Bankacılıkta Kullanılan Kelimeler

Günümüz ekonomik ve ticari faaliyetlerinin bir parçası olan bankacılık sektörü, git gide hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasına girmeye başladı.

Maaşların ödenmesinden faturalara, faturalardan kredilere kadar daha bir çok alanda sürekli olarak uğradığımız bankaların aynı zamanda kulağımıza aşina birçok da terimleri hayatımıza girmekte. Hayatımızın içerisinde oldukça büyük yer tutan bu faaliyetlere yabancı kalmamak için mutlaka bu alana ait terimleri bilmemiz gerekmekte.

Aşağıda bankacılık terimlerinden en çok karşılaştıklarımızı ve anlamlarını bulabilirsiniz.
 Bankacılık Terimleri
 Açık Pazar : Serbest pazar olarak da duyabileceğiniz bu kavram yabancı şirketlerde dahil olmak üzere herkesin mallarını serbestçe satabilmesi anlamına gelir.

 Adat : Faize esas olan para ile paranın işletildiği gün sayısının çarpımıyla ortaya çıkan sayıdır.
Akit : Belirli bir işin yapılması ya da yapılmaması üzerine en az iki taraf arasında varılan anlaşmaya denir.
Altın Rezervi : Kur istikrarını sağlamak amacıyla merkez bankası ya da hazinenin kasasında saklanan altına denir.
 Amortisman : Zamanla değer kaybeden mallar için şirketlerin bir yıl içerisinde gider olarak o maldan elde edilen gelirin bir kısmını ayırmasına denir.
 Bilanço : Bir ticari kuruluşun elde ettiği varlıklar ile bu varlıkla finanse etme şeklini gösteren tablo.
Bono : Alacaklının adı ve düzenleyenin imzasının olduğu, düzenlenme tarihinin yazdığı; “bono veya emre muharrer senet ” sözcüklerini içeren bir borç senedidir. Bir senedin bono sayılabilmesi için bu şartlara uyması gerekir.
Borsaya Kote Olmak : Bir hisse senedinin borsada işlem görebilmesi için borsaya kayıt ettirilmesi gerekir.

Bu kayıt işlemine kote olmak denir.
 Bütçe : İleriye dönük bir tarihte gerçekleşmesi düşünülen gelir ve gideri gösteren tabloya denir. Gelirin gidere eşit olmasına bütçe dengesi, giderin gelirden fazla olmasına bütçe açığı denir.Gelirin giderden fazla olmasına ise bütçe fazlası denir.
 Ciro : Bir şirketin bir yıllık gelirine ciro denir.

Ciro tüm kazançtır, maliyet ve kar toplamıdır.
 Çapraz Kur : iki yabancı para biriminin ülkedeki değerini göstermek için kullanılan terime denir.
Deflasyon : Fiyatların düşmesine rağmen üretimin ve istihdamın da düşmesine denir.
Devalüasyon :  Ulusal paranın değerinin düşürülmesine denir.
Döviz : Ulusal para dışında kalan tüm diğer ülke paralarına verilen isimdir.
Elektronik Fon Transferi (EFT) : Bir banka hesabından farklı bankaya ait bir hesaba anlık para transferi yapma işine denir.
 Efektif : Banknot biçimindeki tüm yabancı ülke paralarına denir.
Factoring : Alacak hakkını başka bir kuruluşa devrederek nakit sağlamaya denir.

Örneğin elinizdeki bir senedi süresinden önce kuruluşa daha düşük bir ücretle verirsiniz o kuruluş da senedi zamanı gelince kendi tahsil eder.
 Gayrimenkul : Ev, arsa vb. taşınmaz mallara verilen ad.
Hazine Kağıtları : Hazine tarafından satılan bono ve tahvillere denir.
 Hisse Senedi : Bir şirkete belirli oranda katılım payını temsil eden kıymetli evraklardır.
 İpotek : Borca karşılık bir taşınmazın rehin gösterilmesine denir.
Kambiyo : Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi.
 Kara Para : Yasa dışı işlerden elde edilen paraya denir.
Leasing : Şirketin gerekli duyduğu varlıkları satın almak yerine belirli bir süre zarfında kiralamasıdır.
 Menkul : Taşınabilir mallara verilen ad.
 Mevduat : Belirli bir süre sonunda alınmak üzere belli bir bedel karşılığında bankalara verilen para.
Mükellef : kendisine vergi borcu yüklenebilen özel ya da tüzel kişilere denir.
 Portföy : yatırımcıların sahip olduğu menkul kıymetlerin tamamına denir.
 Teminat : Garanti.
 Valör : Faizin başladığı güne denir.

 

Teminat, Valör, Portföy, Mükellef, Mevduat, Menkul, Leasing, Kara Para, Kambiyo, İpotek, Hisse Senedi, Hazine Kağıtları, Factoring,  Efektif, Elektronik Fon Transferi ( Eft ), Devalüasyon, Döviz, Deflasyon, Çapraz Kur, Ciro, Bütçe, Borsaya Kote Olmak, Bono, Bilanço, Amortisman, Altın Rezervi,  Akit, Adat, Açık Pazar.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.